Kinderraad Maasgouw bezoekt kleding- en voedselbank

Geen armoede is een van de Global Goals, de wereldwijde doelen om een mooie en betere leefomgeving voor iedereen te bieden. Ook in Maasgouw is armoede. De kinderraad heeft het tegengaan van armoede onder kinderen als thema gekozen voor de komende kinderraadsvergadering op 29 juni. Om een beeld te geven: in Maasgouw groeien ongeveer 200 kinderen op in een huishouden met een inkomen tot 120% bijstandsniveau.

Als voorbereiding op de raadsvergadering heeft een aantal kinderraadsleden een bezoek gebracht aan de Voedselbank in Roermond en de Kledingbank in Maasbracht. Jolijn over het bezoek aan de Voedselbank: ‘Zonder voedsel kun je niet leven. Het is goed dat er een Voedselbank is. Op een tafel liggen spullen waaruit mensen kunnen kiezen. Dat wist ik niet dat dat op deze manier ging. Op school is er 1x per jaar een inzamelingsactie voor de Voedselbank. De volgende keer neem ik zeker spullen mee om te geven.’

Na de Voedselbank werd een bezoek gebracht aan de Kledingbank. AnneMo: het was anders dan ik had gedacht. Het is net een normale winkel waar mensen kunnen winkelen. Het was een leuk een leerzaam bezoek.’

De kinderraad bestaat uit een vertegenwoordiging van elke basisschool. De kinderraadsleden hebben in hun klas het thema besproken en een idee bedacht om armoede onder kinderen tegen te gaan. In de kinderraadsvergadering van 29 juni neemt de kinderraad een besluit over deze voorstellen.

Meer informatie over de kinderraad en de Global Goals staat op www.gemeentemaasgouw.nl.

Verslag: Maaike Vesters, Gemeente Maasgouw